Chuyên mục lưu trữ: Video Clip

Can thiệp sóng cao tần – RFA điều trị giãn tĩnh mạch trong da – spider vein

https://www.youtube.com/watch?v=8miza2tvlXE

Đăng trong Video Clip | Để lại ý kiến của bạn

Can thiệp sóng cao tần – RFA điều trị suy tĩnh mạch hiển bé

https://www.youtube.com/watch?v=tw9ZkJp3zaM

Đăng trong Video Clip | Để lại ý kiến của bạn

Can thiệp sóng cao tần – RFA điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn

https://www.youtube.com/watch?v=sZEVaFKDM28

Đăng trong Video Clip | Để lại ý kiến của bạn

Can thiệp laser điều trị suy tĩnh mạch hiển bé

https://www.youtube.com/watch?v=Tu9huQ7-ql0

Đăng trong Video Clip | Để lại ý kiến của bạn

Can thiệp laser điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn

https://www.youtube.com/watch?v=vY-bIf4NarA

Đăng trong Video Clip | Để lại ý kiến của bạn

Phẫu thuật nội soi cắt thần kinh giao cảm thắt lưng

https://www.youtube.com/watch?v=XaS3hSZPYDg

Đăng trong Video Clip | Để lại ý kiến của bạn

Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư tuyến giáp dạng nhú

https://www.youtube.com/watch?v=tGkFPNsdy4Y

Đăng trong Video Clip | Để lại ý kiến của bạn

Phẫu thuật cắt gần trọn tuyến giáp nội soi điều trị bướu giáp đa nhân 2 thùy

http://www.youtube.com/watch?v=ykS_Rdl7J2A

Đăng trong Video Clip | Để lại ý kiến của bạn