Chuyên mục lưu trữ: Điều dưỡng

Suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKM083S1BTMTdreVE/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

Bệnh lý ngoại khoa tuyến giáp

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKWk01YjFXYWxSNjQ/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

Bệnh ngoại khoa tiết niệu

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKNWZINGc3OENwRm8/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

Bệnh ngoại khoa xương khớp

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKZ1A5UG1XWGlaZDA/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

Chấn thương ngực

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKNjY2N241bWlJZEk/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

Cố định ngoài

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKNFlZY3FHZlZLMTQ/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

Đau bụng cấp

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKZkxqUjVoS1F0ZlE/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

Ung thư đại trực tràng

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKelZld3pHek5ISGM/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

Sỏi mật

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKRExCQWV1TlROWVE/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

Sỏi niệu

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKT081OEpuZU1ESHc/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

Thủng dạ dày – tá tràng

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKUC05bnZoeEpoUEE/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

U lành tiền liệt tuyến

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKTVpESVNJbktTb1U/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

Vết thương mạch máu

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKbXlvVlRDeWNMMUE/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

Viêm phúc mạc

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKT09FLWkzcUU0d0U/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn

Viêm ruột thừa cấp

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKaEtSWW9PRkoyUnc/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn