Chuyên mục lưu trữ: Bác sĩ đa khoa

BỆNH LÝ NGOẠI KHOA U TUYẾN GIÁP Y3 – CT3

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKaXBzanBjcE5wWDg

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | 2 ý kiến

U PHỔI – Y3 & CT3

  https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKWXVOSWQwRjQxeFk https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKZHRhY0J4bFdILVU  

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | Để lại ý kiến của bạn

KỸ THUẬT KHÂU NỐI RUỘT

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKVXgtVVc4SkFmdVk

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | Để lại ý kiến của bạn

Khâu nối mạch máu

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKMVlMelZtbG5STUE

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | Để lại ý kiến của bạn

MẪU BỆNH ÁN: TIỀN PHẪU – HẬU PHẪU

https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKTzAzMkVKNlFncTA https://drive.google.com/open?id=0B8CSm9rjJqVKSU5paDlDRmxoUTQ

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | 1 ý kiến

Dẫn lưu màng phổi

DẪN LƯU MÀNG PHỔI

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | Để lại ý kiến của bạn

Khám tĩnh mạch ngoại biên

KHÁM TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | Để lại ý kiến của bạn

Khám mạch máu ngoại biên

KHÁM MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | 2 ý kiến