Lưu trữ của tác giả: bacsivietthanh

Giới thiệu về bacsivietthanh

Bác sỹ phẫu thuật - Giảng viên chính Surgeon - Medical Lecturer

Can thiệp laser điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn

https://www.youtube.com/watch?v=vY-bIf4NarA

Đăng trong Video Clip | Để lại ý kiến của bạn

Phẫu thuật nội soi cắt thần kinh giao cảm thắt lưng

https://www.youtube.com/watch?v=XaS3hSZPYDg

Đăng trong Video Clip | Để lại ý kiến của bạn

Phẫu thuật nội soi điều trị ung thư tuyến giáp dạng nhú

https://www.youtube.com/watch?v=tGkFPNsdy4Y

Đăng trong Video Clip | Để lại ý kiến của bạn

CÁC BÀI NGHIÊN CỨU ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC

https://drive.google.com/folderview?id=0B8CSm9rjJqVKcThJZ0hGMDFCdFk&usp=sharing

Đăng trong Nghiên cứu khoa học | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 14.03.2016

BENH AN GIAO BAN 14.03.2016 – HKTMS

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 03.03.2016

BENH AN GIAO BAN 03.03.2016 – BASEDOW

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 07.03.2016

BENH AN GIAO BAN 07.03.2016 – TDMMTCD

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 29.02.2016

BENH AN GIAO BAN 29.02.2016 – HUYET KHOI TINH MACH SAU

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 16.02.2016

BENH AN GIAO BAN 16.02.2016 – K PHOI

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 28.12.2015

BENH AN GIAO BAN 28.12.2015 – AAA BENH AN GIAO BAN 28.12.2015 – U GIAP

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

BỆNH ÁN GIAO BAN 21.12.2015

BENH AN GIAO BAN 21.12.2015

Đăng trong Trường hợp lâm sàng | Để lại ý kiến của bạn

Dẫn lưu màng phổi

DẪN LƯU MÀNG PHỔI

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | Để lại ý kiến của bạn

Khám tĩnh mạch ngoại biên

KHÁM TĨNH MẠCH NGOẠI BIÊN

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | Để lại ý kiến của bạn

Khám mạch máu ngoại biên

KHÁM MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN

Đăng trong Bác sĩ đa khoa | 2 ý kiến

Suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới

https://drive.google.com/file/d/0B8CSm9rjJqVKM083S1BTMTdreVE/view?usp=sharing

Đăng trong Điều dưỡng | Để lại ý kiến của bạn